FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Elforsyning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Redegørelse
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Elforsyning

Hillerød Kommunes mål er beskrevet blandt andet i Klimastrategi 2009. Det er kommunens hensigt at fremme CO2-neutral energiproduktion. Målet er, at hele elforsyningen er CO2-neutral i 2030. Kommunen vil fortsat gå foran ved egne indkøb og bygninger. Bl.a. arbejdes på at etablere solceller på kommunale bygninger, hvor det kan lade sig gøre.

Retningslinjer

4.11.1
Ved lokalplanlægning skal der skabes rammer for lokal etablering af vedvarende energikilder herunder fx. solceller og vindmøller. 

4.11.2
Hillerød Kommune er positivt indstillet overfor etablering af lokale solcelleanlæg, vindmøller m.v. hos de enkelte husstande indenfor lovens rammer.

4.11.3
Solceller, solfangere og andre alternative energikilder integreres i arkitekturen i stationszonen.

4.11.4
Ved nyudstykninger og renovering af kommunens ejendomme indtænkes mulighederne for alternative energikilder.

4.11.5
Nordlige Skævinge, Ullerød Nord, Stationszonen og Hillerød Syd udpeges til områder, hvor der sættes særligt fokus på alternativ energiproduktion.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Arkitektur og bevaring
Hillerød Kommunes Klimastrategi

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk