FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Forsyning

De senere års og kommende års udbygninger af erhvervs- og boligområder stiller krav til forsyningsvirksomhederne i kommunen. Der skal sikres forsyning med vand, varme og energi. Spildevand og affald skal bortskaffes og behandles. Umiddelbart er der basis for et øget forbrug af el, vand og varme.

I Hillerød Kommune vil forsyningsvirksomhederne dog forsøge at begrænse stigningen i forbruget, dels for at mindske miljøbelastningen, dels for at undgå at dyre nyetableringer bliver nødvendige. Derfor er der fokus på effektiviseringer, indførsel af nye teknologier, ressourcebesparelser, vedvarende energiløsninger m.m.

Forsyningsområdet er dækket af sektorplaner, som indeholder den konkrete planlægning af forsyningen ud fra kapacitetsvurderinger, tekniske muligheder, økonomi, bæredygtig udvikling m.m. Kommuneplanen danner rammerne for sektorplanerne. Hillerød Kommune har yderligere udarbejdet en Klimastrategi 2009, hvori det er visionen at nedbringe kommunens CO2-udledning gennem blandt andet besparelser ved reduktion af kommunens energiforbrug samt gennem et samarbejde med Hillerød Forsyning.

Retningslinjer for anvendelse af arealer til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden findes i regionens Råstofplan hvori graveområder er udpeget.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes Klimastrategi
Region Hovedstadens Råstofplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk