FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Højspændings- og naturgasnet

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Redegørelse
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Højspændings- og naturgasnet

I Hillerød Kommune er der 2 store transformatorstationer til højspænding. De ligger henholdsvis udenfor Borup og Gørløse. I øjeblikket er de fleste ledninger til og fra anlæggene luftledninger, men med tiden skal de graves ned.
I kommuneplanen fastlægges beliggenheden af større tekniske anlæg, så de arealer, der er nødvendige for at opretholde et tidssvarende forsyningsnet, er til rådighed.

Retningslinjer

4.7.1. Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker i en 2 x 20 meter zone fra transmissionsledninger.

4.7.2. Der fastsættes arealreservationer for følgende overordnede naturgasanlæg: Et areal til en transmissionsledning fra Helsingør til Lynge, gennem Store Dyrehave, i det der kaldes transportkorridoren.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

 Energinet.dk
 

Find det hurtigt

Transportkorridor

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk