FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Højspændings- og naturgasnet Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Redegørelse
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Højspændings- og naturgasnet

I Fingerplanen er der udlagt arealer til transmissionsledninger for el og gas. I Hillerød Kommune er der udlagt et areal til en naturgastransmissionsledning fra Lynge til Helsingør, som går gennem Store Dyrehave. Dette areal kaldes også for transportkorridoren. Ifølge Energinet.dk skal denne arealreservation fastholdes.

Derudover er der udlagt arealer til højspændingsledninger. Udbygningen af el- og gastransmissionsnettet fremgår af Energinet.dk's anlægsplan, som udarbejdes årligt og er tilgængeligt på energinet.dk. 

På lang sigt forventes det, at alle højspændingsledninger i luften skal lægges i jorden ved såkaldt kabellægning. I de kommende år er der ikke planlagt kabellægning i Hillerød Kommune, men i den langsigtede plan er der en forventning om, at størstedelen af højspændingskablerne på 400 kV i Hillerød Kommune bliver kabellagt inden 2030.

Energistyrelsens målsætning er, at fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, udbygning med vedvarende energi, økonomi, miljø og elmarkedets funktion.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Energinet.dk

Find det hurtigt

Transportkorridor

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk