FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Varmeforsyning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Redegørelse
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Varmeforsyning

Hillerød Kommune ønsker at bidrage til nedsættelse af CO2 udledningen gennem forskellige CO2 neutrale initiativer. Det skal ske gennem en øget CO2 neutral varmeproduktion fra biobrændsel og gennem nye (forsøgs)anlæg. De kommende år vil fokus være at undersøge mulighederne for anvendelse af geotermisk varme og centrale solfangeranlæg.

Derudover ønsker Hillerød Kommune at fremme mulighederne for CO2 neutrale energianlæg hos enkelte husstande, såsom solcelleanlæg, mindre vindmøller, varmepumper m.m. Hillerød Kommune ønsker yderligere at nedsætte CO2 udledningen fra kommunens ejendomme gennem renoveringer og udskiftning af energianlæg.

Hillerød Kommune vil arbejde for at opnå en energibesparelse hos forbrugerne, der som minimum overholder det statslige krav om en reduktion på 1% af det samlede energiforbrug i forhold til niveauet i 2004. Det svarer til 2400 MWh om året.

Retningslinjer

4.8.1. Der reserveres et arealudlæg til et nyt solfangeranlæg på mindst 3000 m2 i Østbyen. Anlægget placeres på en skråning ved sparebassinet på matrikel 50o.

4.8.2. Solfangere og andre alternative energikilder skal integreres i arkitekturen i Stationszonen.

4.8.3. Ved alle nye lokalplaner og ved renovering af kommunens ejendomme indtænkes mulighederne for centrale solfangere eller andre alternative energikilder. Solfangere kan enten placeres på taget af bygninger eller på jorden i nærheden af boligområder.

4.8.4. Kommunen ser gerne miljørigtig varme- og elproduktion hos de enkelte husstande, og er derfor positiv overfor ansøgninger om foreksempel solfangeranlæg og jordvarme.

4.8.5. Der skal udarbejdes og godkendes varmeprojekter for nye byområder, inden lokalplaner for områderne vedtages.

4.8.6. Der skal ved alle etableringer, ændringer eller udvidelser af varmeforsyningsområder udarbejdes og godkendes varmeprojekter inden etableringen, ændringen eller udvidelsen finder sted.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk