FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Hillerød Syd

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Redegørelse
Trafik
Forsyning
Klimatilpasning
 

Hillerød Syd

Nyt Hospital Nordsjællands placering i Hillerød Syd, ny station ved Overdrevsvejen og den byudvikling de afleder, skaber mulighed for at planlægge en ny bydel fra bar mark. En mulighed for at tænke i nye tanker. Derfor vil vi specielt i trafikplanlægningen have fokus på den regionale tilgængelighed, herunder særligt på kollektiv transport, omstigningen mellem transportformerne (pendlerstation med gode parkeringsforhold) samt på de lette trafikanter, fordi Hillerød Kommune vil have fokus på trafikken som aktiv medspiller til at sænke CO2 udledning i kommunen.

Hillerød Syd skal være en fremsynet bydel med bæredygtige trafikløsninger i sammenhæng med resten af byen, kommunen og række ud over kommunegrænserne.

I Hillerød Syd er målet, at forsyningen skal være bæredygtig og CO2 neutral.

Retningslinjer

HS.4.1
Der skal skabes god kollektiv trafikbetjening af bydelen og de regionale funktioner med såvel bus som tog.

HS.4.2
Der skal være mulighed for let omstigning mellem individuel og kollektiv transport, så den nye station bliver en oplagt pendlerstation.

HS.4.3
Udviklingen af infrastrukturen skal ske i god sammenhæng til de tilstødende byområder.

HS.4.4
Bydelens infrastruktur skal tage størst muligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og beskyttelsesinteresser.

HS.4.5 
Bydelens trafikale planlægning skal tage udgangspunkt i nye innovative, trafiksikre og bæredygtige løsninger.

HS.4.6
Den primære trafikbetjening af hospital, station og bydelen i øvrigt skal ske fra Overdrevsvejen. Der skal sikres mulighed for en senere udvidelse af Overdrevsvejen.

HS.4.7
Der skal udvikles en forsyning af Hillerød Syd med bæredygtige løsninger for el, vand, varme m.v.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Hillerød Syd
Grøn struktur Hillerød Syd
  Blå struktur Hillerød Syd
  Landskabskarakteranalyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk