FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Kollektiv trafik

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Redegørelse
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Kollektiv trafik

Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med gode trafikforbindelser til det øvrige Hovedstadsområde. S-banen i Hillerødfingeren er rygraden i det kollektive trafiksystem og bakkes flot op af et effektivt lokalbanenetværk og en optimeret effektiv bustrafik.

Som led i statens transportplan fra 2009 blev der igangsat undersøgelser af et overhalingsspor mellem Holte og Hellerup. Med realisering af et sådant spor kan rejsetiden reduceres. Overhalingssporet blev i første omgang ikke prioriteret økonomisk af staten. Såfremt et overhalingsspor ikke bliver etableret foreløbigt, er det Hillerød Kommunes klare ønske, at Hillerød Station ombygges, så stationen kan betjene endnu en toglinje til stationen. Det giver mulighed for hyppigere togafgang fra Hillerød Station mod København. Herudover er det Hillerød Kommunes klare ønske at ombygge Hillerød station således, at de nordlige og sydlige lokalbanespor kan kobles sammen.

Hillerød Station er trafikknudepunkt for størstedelen af kommunen. Hovedparten af buslinjerne, som kører gennem kommunen, har stoppested ved stationen, og trafikstierne for cyklister har centrum ved stationen. Hele stationsområdet skal til stadighed opgraderes med henblik på at skabe de bedst mulige omstignings- og venteforhold for passagererne.

Målt i gangafstand fra bolig og arbejdsplads til busstoppested er størstedelen af byområderne rimeligt busbetjent. Der er dog behov for forbedring af betjeningen i den vestlige del af Hillerød. Der kan også være behov for forøgelse af turhyppigheden på visse linjer.

I Hillerød Kommune vil den kollektive trafik blive prioriteret frem for øvrig trafik på vejnettet og dermed skabe et reelt, velfungerende og attraktivt alternativ til biltrafik.

Retningslinjer

4.2.1
Der udlægges areal for placering af en ny station syd for Hillerød.

4.2.2
Den kommende station syd for Hillerød skal udformes som en attraktiv pendlerstation.

4.2.3
Hillerød Kommune vil aktivt arbejde for, at banenettet udbygges og opgraderes, samt at stationerne forbedres.

4.2.4
Hillerød Kommune vil i samarbejde med DSB, Movia og andre relevante parter udarbejde et terminalprojekt for Hillerød Station.

4.2.5
I forbindelse med eventuel indpasning af nye byfunktioner ved Hillerød Station skal gode vente- og skiftemuligheder mellem S-tog og busser sikres, ligesom der løbende skal skabes muligheder for opgradering af cykelfaciliteterne, således at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang, og som er placeret bedst muligt i forhold til skiftemulighederne.

4.2.6
Busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges efter passagertal og potentialer for at sikre, at flere bruger den kollektive trafik.

4.2.7
I forbindelse med forbedring af busbetjeningen kan det komme på tale at anlægge særlige busbaner, som kun må benyttes af busser.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Movia
Lokalbanen

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk