FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Kollektiv trafik Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Redegørelse
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Redegørelse Kollektiv trafik

Hillerød Kommune vil i forbindelse med byudviklingsprojekterne sikre, at der fra projektstart indtænkes betjening af områderne med kollektiv transport. I alle byområder bør der maksimalt være en gangafstand på 400 m fra bolig til kollektiv transport. Den kollektive transport skal fremstå attraktiv blandt andet ved tidssvarende stoppesteds- og stationsfaciliteter, ”parker og rejs”-anlæg, cykelparkering med mere.

Bybusserne har en relativ høj benyttelse sammenlignet med tilsvarende byer. Dette skal fastholdes og gerne forbedres, og busserne skal sikres god fremkommelighed fx med brug af bussignaler i kryds, busbaner med mere.

Hillerød Kommune vil lette omstigningen fra privat til kollektiv trafik for at forbedre miljøet, mindske trængsel og forbedre bymiljøet. Det kan blandt andet ske ved opgradering af busstoppesteder og bil- og cykelparkering ved stationer.

For at sikre at busserne fortsat er bæredygtige, vil Hillerød Kommune fokusere på miljøvenlige og behovsoptimerede busser. Busdriften skal være effektiv og højklasset, hvor der er potentielt mange rejsende og pendlere, og busbetjeningen skal løbende tilpasses behovet og sammenbinde lokalsamfundene og Hillerød by.

Hillerød Kommune vil arbejde aktivt for, at der sker en udbygning af S-togsnettet og lokalbanerne samt en ny S-togstation syd for Hillerød i overensstemmelse med i Fingerplanen. Herudover skal der ske en afhjælpning af flaskehalse på banenettet. Hillerød Kommune vil aktivt arbejde for, at banelinjerne udbygges og opgraderes, og stationerne forbedres. Hillerød Kommune vil aktivt arbejde for trafikanternes forhold og forbedring af skiftemulighed på Hillerød Station.

Hillerød Kommune vil herudover arbejde for, at den ovennævnte station syd for Hillerød bliver en station med gode pendlermuligheder samt gode trafikforbindelser til resten af kommunen og til større byer i regionen.
Dette betyder, at det er vigtigt, at stationen udformes med særligt fokus på adgangs- og skifteforhold for pendlere. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Movia
Lokalbanen

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk