FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Trafik

Veje, stier og jernbaner, som byerne og landområderne er bundet sammen af, er udtryk for behovet for at transportere sig, og for den måde dagliglivets aktiviteter og byens bygninger og rum er organiseret på. Større spredning af byens funktioner og større sammensathed i den måde vi producerer og lever byens liv på stiller større krav til et veludviklet transportsystem. I takt med industrialiseringen, udviklingen af servicesamfundet og en arbejdsdeling der rækker langt ud over lokalsamfundet, har transportbehovet været stærkt stigende.

Hillerød har en unik geografisk placering lige i hjertet af Nordsjælland med motorvej til Købehavn og direkte togforbindelse til de øvrige nordsjællandske hovedbyer samt S-togs linje til København.
Hillerød kombinerer således adgangen til natur, fred og friluftsliv med trafikal forbindelse til hovedstad og lufthavn med international atmosfære. Det er afgørende for betjening af de forskellige bysamfund i kommunen, at både den regionale trafik og trafikken internt i kommunen hænger sammen og fungerer effektivt. Trafikanter som færdes i Hillerød Kommune skal opleve trafiksikkerhed og fremkommelighed, uanset om det foregår til fods, på cykel, i bus eller i tog. Bilerne skal effektivt og sikkert komme frem til deres destination på det overordnede vejnet i de smukke omgivelser, som kendetegner Hillerød Kommune. Herudover er Hillerød Kommune underlagt de trafikale udlæg, der er foretaget i Fingerplanen.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Transport - regionalt

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk