FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafiksikkerhed Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Redegørelse
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Redegørelse Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed skal være en integreret del af kommunens udvikling for at reducere antal dræbte og tilskadekomne i trafikken. Der skal tænkes trafiksikkerhed ind på alle niveauer både i forbindelse med prioritering, planlægning og anlæg.

Der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som kan fungere som et prioriteringsværktøj til at sikre, at ressourcerne anvendes målrettet og effektivt. Uheldsanalyser skal kortlægge, hvor der er størst behov for indsats ved at udpege de ’sorte pletter’ og ’sorte strækninger’ på kommunens veje og stier.

Der skal laves konkrete forslag til indsats, løsninger og udformning for de mest uheldsbelastede veje og stier.

Hillerød Kommune vil løbende gennemføre anlægsprojekter til at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje og stier og vil samarbejde med andre myndigheder og instanser for sammen at forbedre trafiksikkerheden.

Derudover styrkes trafiksikkerheden gennem trafikpolitikker, trafiksikkerhedskampagner, trafiktræning og -undervisning i skolerne.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk