FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafiksikkerhed

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Redegørelse
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Trafiksikkerhed

Hillerød Kommune skal være en trafiksikker kommune. Gennem systematisk trafiksikkerhedsarbejde og trafiksikre løsninger skal det gøres trafiksikkert og attraktivt at færdes i Hillerød Kommune og vælge bilturen fra og istedet færdes på cykel og til fods.

Hillerød Kommune vil fokusere på at lave trafiksikkerhedsprojekter med størst trafiksikkerhedsmæssig udbytte, og således redde menneskeliv og reducere antallet af tilskadekomne i trafikken.

Kommunen har de seneste år gjort meget for at sikre cyklister og gåendes forhold, og dette arbejde skal fortsætte. Der skal sikres trafiksikker udformning i alle nye byudviklings- og boligområder samt ved renovering af eksisterende veje, stier og skoleveje, som skal være let forståelige og trafiksikre for små og ikke så trafiktrænede cyklister og gående.

Retningslinjer

4.4.1
Uheldsstatistik skal bruges aktivt til prioritering af trafiksikkerhedstiltag.

4.4.2
Der skal gennemføres en trafiksikkerhedsrevision af alle større udviklings- og anlægsprojekter.

4.4.3
Trafiksikkerhed skal altid indtænkes i lokalplanlægning og fysisk planlægning.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk