FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafikstøj Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Redegørelse
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Redegørelse Trafikstøj

Mange danskere er generede af støj fra biler, tog og fly. Vejtrafik er den væsentligste kilde til støjproblemer i Danmark. Ifølge Miljøstyrelsen er op imod hver tredje bolig i Danmark belastet med støj over den vejledende grænseværdi, og knap 8% af befolkningen er jævnligt generet af vejstøj i deres bolig. 

Støj er uønsket lyd og er til daglig irritation for mange mennesker. Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder. Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter støjen som acceptabel, hvis grænsværdierne overholdes.

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er den tilsvarende støjgrænse 63 dB og for rekreative områder i det åbne land 53 dB. I forhold til jernbaner er de tilsvarende støjgrænser 64 dB, 69 dB og 59 dB.

I Hillerød Kommune er det er Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjgrænser, der er udgangspunkt for planlægningen.

I 2007 gennemførte Hillerød Kommune en støjkortlægning. Resultatet af støjberegningen fremgår af tabellen nedenfor, som viser antal boliger med støjbelastning på 50 dB op til 75 dB og derover. Kortlægningen viser, at 317 boliger med i alt knapt 480 personer er belastet med vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Af disse er 152 boliger med 248 personer støjbelastet med et støjniveau over 68 dB.

Boliger Antal boliger, Lden Antal boliger, Lnight
Støjinterval, db(A) 1,5 m 4,0 m 1,5 m 4,0 m
Over 75 94 80 - -
70-75 50 64 16 0
65-70 38 38 91 103
60-65 79 79 37 41
55-60 111 111 49 49
50-55 - - 84 98
         
Personer Antal personer, Lden Antal personer, Lnight
Støjinterval, dB(A) 1,5 m 4,0 m 1,5 m 4,0 m
Over 75 156 127 - -
70-75 88 117 30 0
65-70 40 40 157 177
60-65 113 113 57 67
55-60 251 241 53 53
50-55 - - 119 137

Støjbelastede boliger og personer Herredsvejen, Nordstensvej og Hostrupsvej, 2007

For at gøre støjhandlingsplanen mere dækkende har Hillerød Kommune i 2009 besluttet at inddrage et større vejnet i kortlægningen, så alle veje med mere end 8.000 biler i døgnet er omfattet. Hillerød Kommune er dermed på forkant i forhold til kravene.

Nedenfor vises resultaterne med antal støjbelastede boliger og personer fordelt på støjklasser.

Boliger Antal boliger, Lden Antal boliger, Lnight
Støjinterval, dB(A) 1,5 m 1,5 m
Over 75 266 -
70-75 624 25
65-70 962 384
60-65 1.027 781
55-60 957 1.005
50-55 - 1.048
Personer Antal personer, Lden Antal personer, Lnight
Støjinterval, dB(A) 1,5 m 1,5 m
Over 75 463 -
70-75 1.087 44
65-70 1.676 669
60-65 1.789 1.360
55-60 1.667 1.751
50-55 - 1.826

For vejnettet bestående af de større kommuneveje i Hillerød viser kortlægningen, at 3.318 boliger med i alt 5.780 personer er belastet med vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Af disse er 1.233 boliger med 2.148 personer stærkt støjbelastet med et støjniveau over 68 dB.

Figur 1 viser et kort med facadestøj for boliger omkring de større kommuneveje.
Figur 2 viser et kort over støj i hele kommunen, idet statsvejene er medtaget.


Figur 1 Støjbelastning, Lden, ved boligfacader langs de kortlagte større kommuneveje

 


Figur 2 Støjbelastning, Lden, ved boligfacader langs de kortlagte stats- og kommuneveje i Hillerød Kommune

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøstyrelsen - støj

Find det hurtigt

Støjkortlægning

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk