FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafikudlæg

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Redegørelse
Forsyning
Klimatilpasning
 

Trafikudlæg

Hillerød Kommune vil fortsat være tiltrækningspunkt for virksomheder og nye borgere. Det er derfor vigtigt at sikre, at tung trafik og gennemkørende bilister bliver ledt udenom bymidten, så denne forbliver attraktiv og ikke bliver fyldt af unødig trafik. I stedet skal udenbys trafik ledes ind i byen tæt på deres bestemmelsessted. Hillerød Kommune vil dermed sikre en nem adgang til og fra byerne for pendlere og arbejde for fortsat at have en god trafikal sammenhæng med resten af Nordsjælland og København.

Retningslinjer

4.6.1
Der skal udlægges areal til opgradering af motortrafikvej 267 til motorvej.

4.6.2
Der skal udlægges areal ved Isterødvej, der skal have et 3. spor.

4.6.3
Der skal udlægges areal til Amtsvejen (Frederiksværk-Hillerød), så der kan tilføjes et 3. spor.

4.6.4
Der skal udlægges areal til Overdrevsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen vest for Humlebæk.

4.6.5
Der skal udlægges areal til forbindelsesvej fra Månepletvej igennem Ullerød Nord langs Hillerødmotorvejen til Tulstrupvej.

4.6.6
Der skal udlægges areal til forlængelse af Carlsbergvej til Milnersvej.

4.6.7
Der skal udlægges areal til Transportkorridoren.

4.6.8
Der skal udlægges areal til stier fra Hillerød til henholdsvis Skævinge, Nr. herlev, Ny Hammersholt og Nødebo.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk