FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

3. Blå struktur

Nye naturområder, i form af vådområder og 10 meter bræmmer langs kommunens vandløb, giver borgerne nye rekreative arealer og muligheder for at færdes i naturen. Byrådet ønske at fremme en overordnet blå struktur, hvor man i fremtiden kan færdes langs vandløb og våde naturområder, fra Hillerød by til Arresø og Roskilde Fjord.

Som et resultat af de globale klimaforandringer kan Hillerød Kommune forvente at opleve mere ekstremregn i fremtiden. Hvis ikke vi gør noget, medfører det flere oversvømmelser i byen og overløb med vand, der forurener vores vandløb og vådområder.

Statens vandplaner stiller øgede krav til kvaliteten af vandmiljøet og vandet i naturens kredsløb. Samtidigt forurenes en stadig større del af hovedstadens grundvand med pesticider, så vi kan forvente at have langt mindre rent drikkevand i fremtiden. Hillerød Kommune ser det som udfordringer, der kræver nye løsninger.

 

Blåt hovedstrukturkort (klik på kortet for større udgave)

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Vandplaner
Danmarks Miljøportal

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk