FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Grundvand og drikkevand

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Redegørelse
Sårbare områder
Indvindinger
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Grundvand og drikkevand

Hillerød Kommune er grundvands- og vandforsyningsmyndighed og står dermed for vandforsyningsplanlægning, tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg. Derudover er det kommunen, der giver tilladelser til indvinding af grundvand til både drikkevand og afgrødevanding.

Hillerød Kommune vil gennem kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen øge opmærksomheden på de områder i kommunen, der er særligt følsomme i forhold til landbrugsmæssig udnyttelse både i forbindelse med brug af pesticider og tilførsel af nitrat.

Hillerød Kommune vil arbejde for, at der sker en begrænsning af pesticidforbruget i kommunen. Det er derfor ikke tilladt at bruge pesticider på de jorde, som Hillerød Kommune ejer og/eller forpagter ud. Hillerød Kommune henstiller til borgerne, at der ikke benyttes pesticider i private haver i kommunen.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse og beskyttelse af grundvandsressourcen, samt retningslinjer for indvinding af overfladevand fastholdes indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. Herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter at Vandplanen indeholder oplysninger om at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 §3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens Vandplaner.

Dette afsnit beskriver retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandsressourcen på baggrund af de statslige vandplaner, de afgiftsfinansierede grundvandskortlægninger samt de kommunale handle- og indsatsplaner.

Vandplanernes retningslinjer kan ses i Hillerød Kommunes Vandhandleplan.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Statens vandplaner
Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk