FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Hillerød Syd

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Hillerød Syd

Hillerød Kommune får store udfordringer, når kommunen skal udvikle en ny bydel i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland med en ny station, flere tusinde nye boliger og erhvervsområder.

En af de væsentligste udfordringer handler om, hvordan bydelens vand skal håndteres samtidig med, at kommunen lever op til de nye skærpede krav i vandplanerne og målsætningen om at skabe en CO2-neutral bydel.

Grønt laboratorium
Hillerød Kommune ser vandplanernes nye skærpede krav til vandmiljøet som en udfordring til at tænke nyt og finde nye løsninger og måder at planlægge en by.

For at undgå væsentlige ændringer i vandets kredsløb, skal alt regnvand fra befæstede arealer nedsives. Bydelen skal udelukkende spildevandskloakeres, mens regnvand skal håndteres i landskabet og indgå rekreativt i bydelen.

Byrådet ønsker, at den ny bydel etableres som et grønt laboratorium for vandteknologi og klimaløsninger, hvor kommunen og Hillerød Forsyning indgår samarbejder med clean-tech-virksomheder (OPI) om at løse udfordringerne på nye måder.

Retningslinjer

HS.3.1
Det er en forudsætning for etableringen af Hillerød Syd, at der er udført en grundvandskortlægning, da området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dele heraf er allerede foretaget, se herom under Redegørelse til Udlæg af arealer, Byudvikling.

Retningslinjer om regnvand
Se afsnittet regnvand i nye byområder.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Vandplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk