FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Regnvand

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
Regnvand i byen og på landet
Regnvand i nye byområder
4. Infrastruktur og forsyning
 

Regnvand

I Danmark betyder klimaforandringerne blandt andet perioder med store regnmængder inden for korte tidsintervaller. Ved ekstremregn kan der ske overløb fra kloaksystemet, som blandt andet er medvirkende årsag til forurening af vandløb, samt til oversvømmelser af huse og veje, da vores kloakker ikke er dimensioneret til de store vandmængder.

Det er derfor vigtigt, at Hillerød Kommune tilpasser sig fremtidens klima ved at gøre plads til regnvandet, når det kommer i store mængder. Derved kan vi så vidt muligt sørge for, at vandet løber til planlagte bassiner og vådområder frem for at oversvømme vores huse og veje og forurene vores natur.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Spildevand 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk