FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vådområder Fosfor-vådområder

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Lavbundsarealer
Kvælstof-vådområder
Fosfor-vådområder
Redegørelse
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Fosfor-vådområder

Hillerød Kommune vil bidrage til et mere afvekslende landskab og en større artsrigdom i naturen ved at skabe/genskabe ådale i forbindelse med Pøle å, Æbelholt å og Lyngby å -systemerne.

Retningslinjer

3.6.1
Der kan ikke gives tilladelse til konkrete bygge- og anlægsarbejder, som forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på lavbundsarealer, der er udpeget til at kunne genoprettes til ådale.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk