FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vådområder Fosfor-vådområder Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Lavbundsarealer
Kvælstof-vådområder
Fosfor-vådområder
Redegørelse
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Fosfor-vådområder

Forsfor-vådområderne er et væsentligt virkemiddel i vandplanerne til at undgå algevækst ved at fjerne fosfor fra vandet, inden det når ud til Arresø.

Samlet set forventes et krav i Vandplanernes 2. planperiode (2015-2021) om etablering af fosfor-vådområder (ådale) på ca. 177 hektar ud til Arresø. En del af fosfor-vådområderne forventes at skulle etableres i Hillerød Kommune.

Etablering af fosfor-vådområder i de udpegede lavbundsarealer skal bidrage til at opfylde vandplanernes målsætning om at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra gødskning og udledning til kystvandene og søer.

Hillerød Kommune har valgt at udpege mulige forfor-vådområder allerede i denne kommuneplan for at bane vejen for vandplanernes 2. planperiode.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk