FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vådområder Lavbundsarealer Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Lavbundsarealer
Redegørelse
Kvælstof-vådområder
Fosfor-vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Lavbundsarealer

De udpegede lavbundsarealer er lavtliggende områder, som tidligere var søer, moser, enge og fjordarme. Områderne er i dag typisk under landsbrugsmæssig drift.

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealerer er at sikre, at områderne kan bevares, så nogle af de tidligere våde naturtyper kan genskabes gennem naturgenopretningsprojekter.

Genopretning af vådområder består i at genskabe den naturlige vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning. Dyrkning af energipil vil kunne være medvirkende til omsætning af næringsstoffer i disse områder.

Når et genopretningsprojekt er gennemført, må lavbundsarealerne ikke anvendes til normal intensiv landbrugsdrift igen.

Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af ældre kort, oplysninger fra landbrugsministeriets arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning.

Hillerød Kommune har i forbindelse med denne kommuneplan ændret afgrænsningen af lavbundsarealerne ved Hillerød Syd for at give plads til fremtidig byudvikling.

Hillerød Kommune vurderer, at en udbygning af Hillerød Syd med Nyt Hospital Nordsjælland, ny station og deraf følgende byudvikling er af væsentlig samfundsmæssig betydning, og at en reduktion af de udpegede lavbundsområder kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer i forbindelse med lavbundsområderne.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Biologiske kerneområder/ spredningskorridor


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk