FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Dambrug

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Friluftsliv
Dambrug
Redegørelse
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Dambrug

Hillerød Kommune ønsker ikke, at der skal etableres dambrug i tilknytning til søer, vandløb eller beskyttede områder i øvrigt.

Hillerød Kommune vurderer, at dambrug kun kan lokaliseres i egnede erhvervsområder. Hvis der etableres dambrug i erhvervsområder, må driften ikke påvirke vandområderne i kommunen negativt.

Retningslinjer

3.10.1
En tilladelse til etablering af dambrug kan kun opnås, hvis der ikke sker en væsentlig påvirkning af vandområder.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøbeskyttelsesloven
Vandforsyningsloven

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk