FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Beliggenhed af byformål

I Hillerød Kommune skal byformålene have en beliggenhed indenfor bystrukturen, der sikrer og understøtter byernes roller i kommunen.

Byernes arealer er værdifulde, og der opnås den bedst mulige udnyttelse af disse ved at arbejde med byfortætning på de eksisterende byarealer og ved nøje at sikre en hensigtsmæssig beliggenhed af byformål på nye byarealer.

Beliggenheden fastlægges, så den opfylder målene om en god trafikal tilgængelighed, der passer til de enkelte byformål. Således skal det sikres, at der er en høj tilgængelighed med kollektiv trafik ved lokalisering af kontor- og service­erhverv med mange arbejdspladser eller besøgende, samt ved lokalisering af større offentlige institutioner.

Dette skal særligt opfyldes ved at lokalisere sådanne byformål på de stationsnære arealer ved S-togs stationerne i kommunen.

Byfortætning og hensigtsmæssig beliggenheden af byformål skal samtidig sikre, at der skabes de bedste forudsætninger for, at byerne i Hillerød kan betjenes med cykeltrafik. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

 Planloven
 Fingerplan
   Regional udviklingsplan
   Statslige interesser

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk