FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Nyt Hospital Nordsjælland

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Redegørelse
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden samler sine hospitaler i Nordsjælland til et Nyt Hospital Nordsjælland, der skal sikre behandlingen af regionens borgere fra 2020 og frem. Nyt Hospital Nordsjælland skal være det første større hospital i hovedstadsområdet med en stationsnær lokalisering nær en ny S-togsstation ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Dette skal, kombineret med placeringen i Nordsjællands geografiske midtpunkt, sikre regionens borgere de korteste rejse- og udrykningstider, samtidig med at adgangen med kollektiv trafik til hospitalet får de bedst mulige forudsætninger for at tilbyde en bæredygtig transportmulighed.

Retningslinjer

1.7.1
Der skal udlægges areal til at lokalisere et regionalt hospital, ved Overdrevsvejen, til behandlingen af borgerne i Nordsjælland. Forud for planlægningen skal der ske en kortlægning af områdets drikkevandsinteresser indenfor udpegede OSDområder (Områder med særlige drikkevandsinteresser) Se under redegørelse til Udlæg af arealer, Byudvikling.

1.7.2
Hospitalets primære funktioner, for personale og patienter, skal planlægges med en beliggenhed inden for det stationsnære kerneområde (afstand højst 600 m).

1.7.3
Der skal i forbindelse med lokaliseringen af det regionale hospital reserveres arealer til sikring af adgangsveje og øvrig fysisk infrastruktur, som er nødvendig for hospitalets funktion.

 

1.7 Nyt hospital

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Nyt Hospital Nordsjælland

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk