FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Nyt Hospital Nordsjælland Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Redegørelse
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden har vedtaget en hospitalsplan, der blandt andet samler de nordsjællandske hospitaler på et nyt superhospital, Nyt Hospital Nordsjælland, syd for Hillerød. Hospitalet der skal betjene områdets ca. 310.000 indbyggere bliver opført med en ibrugtagning i 2020 / 2021, et etageareal på ca. 136.000 m2 og et grundareal på ca. 45 ha, hvoraf ca. 14 ha er forbeholdt fremtidige udvidelser. Det nye hospital forventes at få ca. 480 sengepladser og næsten 500.000 patienter pr. år i ambulant eller dagbehandling samt mere end 4.000 ansatte.

Hospitalet placeres nær den nye station på S-banen og Lokalbanen. Den korte gang- og cykleafstand sker ad en attraktiv stiforbindelse mellem station og hospital. Hovedadgangen til hospitalet sker fra Overdrevsvejen. En alternativ adgang for udrykningskøretøjer og adgang for varelevering etableres for at sikre den bedst mulige tilgængelighed.

Ud over ambulanceadgange sikres adgangen for akutpatienter ved etablering af helikopterlandingsplads (VVM pligtigt anlæg) på hospitalets ejendom.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Nyt Hospital Nordsjælland

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk