FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Offentlige institutioner Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Redegørelse
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Offentlige institutioner

Daginstitutioner
Hillerød Kommune har en forholdsvis jævn geografisk fordeling af institutioner til børn. Udbygningen af nye byområder, og den dermed medfølgende øgede befolkningstilvækst, har bevirket, at der i nogle områder af Hillerød Kommune har været pres på de eksisterende daginstitutioner. Samtidig har det faldende børnetal i andre områder af Hillerød Kommune mindsket presset på tilsvarende andre daginstitutioner. 

Som konsekvens heraf er der i øjeblikket kun behov for et enkelt udlæg til en institution i Ullerød Nord. Ved den fremtidige byudvikling syd for Hillerød og eventuelt ved Skævinge vil der på lidt længere sigt skulle ses på behovet for at etablere nye institutioner i takt med udviklingen af områderne. I forbindelse med planlægningen af de enkelte områder vil behovet for nye institutioner blive vurderet. 

Sportskilen
Sportskilen vil med udviklingen af Hillerød Syd og lokaliseringen af Nyt Hospital Nordsjælland umiddelbart syd for sportskilen betyde, at der skal arbejdes med, hvordan forbindelserne gennem området i fremtiden kan planlægges. Der vil være mange mennesker, der vil få deres daglige gang på det nye hospital. Det er derfor oplagt at skabe forbindelser fra det nye hospital og resten af Hillerød Syd gennem sportskilen og forbinde området med resten af Hillerød by. Samtidig vil det give beboere og arbejdspladser i Hillerød Syd en nem adgang til de rige rekreative værdier sportskilen indeholder - både i dag og i fremtiden.

I den fremtidige mere detaljerede planlægning af Hillerød Syd vil Sportskilens rolle derfor blive genovervejet nærmere.  

Du kan se helhedsplan for Sportskilen i boksen til højre.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Helhedsplan for Sportskilen
Turisme og kultur
Hillerød Kommunes
Kultur-, idræts- og fritidspolitikker

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk