FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Uddannelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Uddannelse

Hillerød er en lærende by med et bredt udbud af korte og mellemlange uddannelser og er naturligt uddannelsescenter for den nordlige del af regionen. Koncentrationen og udbuddet af forskellige uddannelsesretninger skaber gunstige vilkår for en fortsat udvikling af et regionalt uddannelsescenter med en god kollektiv trafikbetjening og et attraktivt og inspirerende miljø. Denne udvikling er fastholdt gennem etableringen af campusområdet indenfor Stationszonen ved Hillerød Station. Det er målet at videreudbygge et samlet uddannelsesområde her, som kan medvirke til at skabe et helt nyt byområde og et samlet lærende miljø. Det langsigtede mål for uddannelsesmiljøet i Hillerød Kommune er at tiltrække uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau, og når campusområdet ved Hillerød Station er udbygget, at lokalisere uddannelsesinstitutioner ved det eksisterende Hillerød Sygehus.

Retningslinjer

1.6.1
Nye uddannelsesinstitutioner skal lokaliseres i campus området ved Hillerød Station.

1.6.2
Når campus området ved Hillerød Station er udbygget, skal der kunne lokaliseres yderligere uddannelsesinstitutioner ved det eksisterende Hillerød Sygehus.

 

1.6 Uddannelse

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Erhverv, handel og uddannelse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk