FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

1. Bystruktur

Hvor skal vi bygge og bo?
Bystruktur handler om, hvor byerne i kommunen ligger, hvor de skal udvikles, og hvilken (by)rolle de spiller. Her kan du se, hvilke nye arealer der med kommunenplanen udlægges til byudvikling de næste 12 år. Præsist hvor byudviklingen skal foregå i perioden fastlægges i en rækkefølgeplan, så alt byudvikling ikke sker på en gang. Det skal sikre, at kommunens økonomiske muligheder for at kunne levere den sociale og fysiske infrastruktur, som er en forudsætning for byudviklingen, er til stede. 

Hvor de mange anvendelser, byerne hver i sær skal rumme, kan lokaliseres, udgør indholdet i kommunens bystruktur. Det fastlægges, hvor erhverv, boliger, butikker, institutioner og mange andre byformål kan placeres. Udpegningen af beliggenheden af nye byformål sker på et grundlag, der opfylder målene om at styrke de individuelle byroller og styrke udviklingen af Hillerød by som regionalt vækstcenter. Af større udviklingsmuligheder, der gives under bystruktur kan fremhæves, at der udlægges stationsnære erhvervsudviklingsmuligheder i Hillerød Syd - herunder arealer til Nyt Hospital Nordsjælland, at der kan udvikles nye boligområder i Ullerød Nord, Hillerød Syd og i Skævinge, og at Campusområdet ved Hillerød Station skal videreudvikles. 

Kvaliteten i det bebyggede miljø skal styrkes ved at stille krav til de arkitektoniske værdier. Nyt byggeri skal opføres med respekt for de bevaringsværdier, der er tilknyttet mange af bygningerne i byerne. Ikke ved at kopiere tidligere tiders arkitektur, men ved i materialevalg og volumenovervejelser at forholde sig til de bevaringsværdige bygninger. 

Vores byer og landskaber skal opfordre til bevægelse, motion og leg. Se mere herom under Rammer.

 

Hovedstruktur for Bystruktur (klik på kortet for større udgave)

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces

 

Find det hurtigt

Grøn struktur
Blå struktur
  Infrastruktur og forsyning
 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk