FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Byudvikling

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Redegørelse
Byomdannelse
Sommerhuse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Byudvikling

Det er Hillerød Kommunes overordnede mål at skabe en ny bydel ved en byudvikling af områderne syd for Hillerød by. 

Beslutningen om at realisere en ny S-togsstation i Hillerød Syd ved Overdrevsvejen og nødvendigeden af at lokalisere Nyt Hospital Nordsjælland her, medfører en forpligtigelse til at byudvikle på de fremtidige stationsnære områder. Byudvikling på nye arealer bliver derfor nødvendigt i Hillerød i den kommende planperiode.

Byudviklingen af Hillerød Syd sker på arealer, der principielt ligger i en 2 km zone fra den kommende S-togsstation og S-banen mod København. Det er derfor målet, at byudviklingen her vil have en højere andel af kollektiv trafik end byudvikling på ikke stationsnære arealer. 

Arealerne der udlægges til byudvikling i Hillerød Syd er betragelige i omfang. Ikke desto mindre sker arealudlæggene her for at udnytte de stationsnære arealer optimalt på bekostning af arealforbrug perifært placeret i hovedstadsområdet. Med en intensiv arealudnyttelse skal det sikres, at der kan opføres mest muligt byggeri her, hvor afhængigheden af arealkrævende infrastrukturanlæg er lav.   

Retningslinjer

1.1.1
I Hillerød Syd udlægges ca. 200 ha til et nyt byudviklingsområde (landzone til byzone) ved Overdrevsvejen. Jævnfør redegørelsen til 'Byudvikling' skal der tages hensyn til drikkevandsresourcerne i byudviklingsområdet, der er udpeget som OSD område (Område med særlige drikkevandsinteresser).

1.1.2
I Hillerød Vest udlægges 19 ha fra landzone til byzone ved erhvervsområderne ved Egespurs Allé som afrunding af bystrukturen (trekanten). Jævnfør redegørelsen til 'Byudvikling' skal der tages hensyn til drikkevandsresourcerne i byudviklingsområdet, der er udpeget som OSD område (Område med særlige drikkevandsinteresser).

1.1.3
I Hillerød by, ved Funkevej, udlægges enkelte ejendomme (ca. 0,4 ha) til byzone som en naturlig afrunding af den bymæssige bebyggelse.

1.1.4
I Gørløse udlægges et areal på 0,5 ha til byzone som følge af etableringen af omfartsvejen, der danner en ny grænse mellem by og land. 

1.1.5
I Uvelse udlægges et areal på 5,3 ha til byzone som en naturlig afrunding af bystrukturen. Jævnfør redegørelsen til 'Byudvikling' skal der tages hensyn til drikkevandsresourcerne i byudviklingsområdet, der er udpeget som OSD område (Område med særlige drikkevandsinteresser).

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Fingerplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk