FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Sommerhuse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Byomdannelse
Sommerhuse
Redegørelse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Sommerhuse

Det er en statslig interesse at opretholde sommerhusområderne i regionen med henblik på at sikre rekreative områder og muligheder for at opfylde ønsker om en fritidsbolig til fridage og ferier. Der er 4 sommerhusområder i Hillerød Kommune.

Den statslige interesse i at opretholde alle sommerhusområder i Region Hovedstaden betyder, at alle 4 områder udlægges til rekreative områder til ferie-og fritidsformål. Byrådet i Hillerød Kommune arbejder på, at sommerhusområdet i Nødebo på grund af sin særlige beliggenhed overføres til helårsbeboelse, når den statslige planlægning tillader det.

Retningslinjer

1.3.1
De 4 sommerhusområder i Hillerød Kommune udlægges til sommerhusområder, rekreative områder til ferie- og fritidsformål.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

 Planloven
 Fingerplan
   Regional udviklingsplan
   Statslige interesser
 
 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk