FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Byomdannelse
Sommerhuse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Udlæg af arealer

Hillerød Kommunes fysiske udvikling skal, i den 12 årige planperiode frem til år 2025, ske ved omdannelse af eksisterende byområder og ved byudvikling på nye arealer.

Omdannelsen skal primært ske i Hillerød by, hvor flere omdannelsesområder fortsat skal udvikles, så der kan skabes nye muligheder, hvor funktioner er ophørt og områderne er nedslidte, og der ønskes fortætning og forskønnelse.

Byudviklingen på nye arealer kommer til at fylde meget i Hillerød i den kommende planperiode. Beslutningen om at realisere en ny S-togsstation i Hillerød Syd ved Overdrevsvejen og nødvendigeden af at lokalisere Nyt Hospital Nordsjælland her, medfører en forpligtigelse til at udvikle de fremtidige stationsnære områder.

Fælles for både byomdannelse og byudvikling i Hillerød Kommunes byer er, at det skal ske så nye arealudlæg til byzone begrænses, og det skal lokaliseres optimalt i forhold til kollektiv trafik.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Nyt hospital Nordsjælland

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk