FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

2. Grøn struktur

Hillerød Kommune rummer store naturmæssige og landskabelige værdier, der er med til at præge vores opfattelse af vores omgivelser, vores valg af bolig og vores brug af det åbne land. Det grønne har stor værdi for borgerne i kommunen, både for vores sundhed og for vores livskvalitet. Det er vigtigt for oplevelsen af de grønne værdier, at de også er tilgængelige. Skove, søer og naturområder er højt værdsatte fritidsfornøjelser, og en gå- eller løbetur i disse omgivelser er blandt de ting, der tæller højt i forhold til at gøre det let og attraktivt for befolkningen at bevæge sig mere. Derfor er tilgængelighed et vigtigt parameter i forhold til de grønne værdier.

Hillerød Kommune arbejder aktivt for at Nationalpark 'Kongernes Nordsjælland' bliver realiseret, da det vil støtte og fremhæve de kulturelle og naturmæssige værdier i kommunen.

Der er udarbejdet en Grøn Strukturplan med det formål at tydeliggøre de overordnede grønne rekreative områder i kommunen, samt at forbinde dem med hinanden i et sammenhængende stisystem. De grønne rekreative områder udgør hovedtrækket af kommunens største naturmæssige og landskabelige værdier.

Kommunen har udarbejdet en landskabskarakteranalyse med det formål at få et større kendskab til det åbne land, specielt de landskabelige bevaringsinteresser. Dette har dannet basis for en revidering af de landskabelige værdier. Landskabskarakteranalysen skal danne grundlag for den videre forvaltning af kommunes landskab.

Der er ligeledes i denne kommuneplan, foretaget en revidering af de jordbrugsmæssige interesser på basis af den nyeste analyse af jordbrugserhvervene.

 

 

Grønt hovedstrukturkort (klik på kortet for større udgave)

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Grøn strukturplan
Landskabskarakterananlyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk