FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Hillerød Syd

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Redegørelse
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Hillerød Syd

Hillerød Syd skal placeres i det, der i dag er åbent landbrugsland, beliggende på grænsen mellem by og land og op mod Store Dyrehave. Hillerød Kommune vil, i forbindelse med en helhedsplanlægning af Hillerød Syd, fastsætte sigtelinjer til slottet, således at der stadig er steder med udsigt til Hillerød by og Frederiksborg Slot fra Brødeskovvej. Ligeledes skal der fastholdes en skarp afgrænsning mellem by og land samt indre grønne kiler, der skal sikre tilgængelighed til de nærved liggende grønne områder, såsom Salpetermosen og Store Dyrehave.  

Retningslinjer

HS.2.1
Der skal udarbejdes en helhedsplan for Hillerød Syd, der tager hensyn til de følgende retningslinjer.

HS.2.2
Der skal sikres en skarp grænse mellem by og land.

HS.2.3
Der skal udpeges indblikskiler til Frederiksborg Slot, hvor planlægningen skal sikre, at der ikke etableres anlæg, der hindrer indblik til slottet.

HS.2.4
Ved kommende byudvikling skal det sikres, at der er en rekreativ grøn sammenhæng mellem naturområdet Salpetermosen og vådområdet ved Favrholm, samt med Smørkildebakken og videre mod syd til området ved Brødeskov.

HS.2.5
Nybyggeri skal indpasses skalamæssigt, så det spiller op til Salpetermoseområdet, byranden, og det åbne landbrugslandskab og skovbrynene fra de nærliggende skove.

HS.2.6
Smørkildebakken skal friholdes som åbent afgræsset område, der friholdes for terrænbearbejdning samt anlæg, der slører bakkens terrænform. 

HS.2.7
Salpetermosen og Holmenes naturværdier skal styrkes og genoprettes gennem pleje af området. Der skal i området arbejdes med en rekreativ forbindelse til Hillerød via Sportskilen.

HS.2.8
Frederiks d. II´s kanaler er et kulturhistorisk element i området, og en evt. genskabelse bør indgå som et rekreativt element i den kommende planlægning. 

 

Lokaliteter omtalt i grønne retningslinjer om Hillerød Syd

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Retningslinjer Hillerød Syd
Retningslinjer Blå Struktur Hillerød Syd
Retningslinjer Infrastruktur Hillerød Syd

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk