FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Kystnærhedszone

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Transportkorridor
Kystnærhedszone
Redegørelse
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Kystnærhedszone

Det er Hillerød Kommunes mål at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysten, ved generelt at begrænse byudvikling, byggeri, tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen.

Retningslinjer

2.3.1
Det kystnære landområde i kommunen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. Indenfor kystnærhedszonen, må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

2.3.2
Der må kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

2.3.3
Nye sommerhusområder må ikke udlægges.

2.3.4
Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

2.3.5
Placering af tekniske anlæg i kystzonen kan kun accepteres, hvis en kystnær placering er påkrævet af funktionelle årsager, eller hvor placering af tekniske anlæg uden for kystzonen vil medføre uforholdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger.

2.3.6
Eksisterende bygninger kan udnyttes til andre formål forudsat, at det sker indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

 

 

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Planloven
Fingerplan
 

Find det hurtigt

Sommerhuse
Regional Hovedstad
  Turisme og Kultur

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk