FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Kystnærhedszone Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Transportkorridor
Kystnærhedszone
Redegørelse
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Kystnærhedszone

Kommunen skal sikre, at den overordnede planlægning er i overensstemmelse med landsplandirektivet Fingerplan 2013 og de planlægningsmuligheder for kystnærhedszonen, som fremgår af Fingerplanen.

Kystnærhedszonen i Hillerød Kommune strækker sig fra Roskilde Fjord og 3 km ind i landet. Ca. 234 ha af kommunens vestlige landområde, vest for Lyngby skov og Strølille, er omfattet af kystnærhedszonen.

Kommunen skal gennem lokalplanlægning og landzoneadministration sikre, at der kun meddeles tilladelse til byggeri og anlæg af helt underordnet betydning i forhold til nationale planlægningsinteresser i kystområderne, der ellers skal friholdes for bebyggelse og anlæg.

Kommnen skal redegøre for eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen, herunder hvilke områder der friholdes for bebyggelse. Det område der er beliggende indenfor kystnærhedszonen er landzone. Jf. Fingerplan 2013, må der kun ske udlæg af ny byzone i det øvrige hovedstadsområde npår det er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Der er derfor hverken eksisterende eller planlagte forhold i kystnærhedszonen for det område der er beliggende i Hillerød Kommune.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Planloven
Fingerplan

Find det hurtigt

Sommerhuse
Regional Hovedstad
  Turisme og Kultur

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk