FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Transportkorridor
Kystnærhedszone
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Landområdet

Hillerød Kommune ligger centralt i Hovedstadsregionen. København kan nås på under en time, og der er mange naturmæssige ressourcer i området.

De mange fordele ved at bo tæt på rekreative og bymæssige funktioner betyder, at der er et stort ønske om bosætning og erhvervsaktiviteter i de bynære landbrugsområder i kommunen, og der er pres på landområdet.

Landområdet er den del af kommunen, som ligger udenfor eksisterende eller fremtidig byzone eller sommerhusområde. Landområdet er stort, og vi skal både sikre, at den gode landbrugsjord kan blive dyrket, at landsbyerne og mindre bebyggelser lever og er koblet sammen med de større byer via god infrastruktur samtidig med, at vi fastholder og styrker de landskabelige værdier i kommunen. Hillerød Kommune har derfor udarbejdet mål og retningslinjer, der sikrer, at vi beskytter og benytter landområdet, så der fremover også er plads til både jordbrugsproduktion, landskabs-, natur- og kulturværdier og friluftsliv for kommunens borgere. 

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk