FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Transportkorridor Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Transportkorridor
Redegørelse
Kystnærhedszone
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Transportkorridor

Kommunen administrerer arealanvendelse, byggeri og anlæg inden for arealreservationen gennem kommune- og lokalplaner, landzone- og byggetilladelser m.m.

Transportkorridoren er principielt udlagt i en bredde på ca. 1 km. Den del af transportkorridoren, som ligger i Hillerød Kommune, berører et areal på ca. 134 ha og ligger i landzone, hvoraf den største del ligger i Store Dyrehave. Arealet er udlagt med henblik på en eventuel fremtidig motorvejsstrækning, Ring 5.

Du kan læse mere om baggrund og principper for udlæg af transportkorridoren for fremtidige infrastrukturelle anlæg under kapitlet om Arealreservationer i boksen 'Find det hurtigt'. 

Bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af jordbrugsejendomme, er ikke omfattet af kommuneplanens bestemmelser om transportkorridorer. Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzonetilladelser tinglyses fjernelsesvilkår for de pågældende anlæg. Fjernelsesvilkåret medfører, at hvis der opstår et samfundsmæssigt behov for at anvende transportkorridoren til transportkorridorformål, skal de pågældende anlæg fjernes uden udgift for det offentlige.

Hillerød har som mål, at skoven Store Dyrehave, med det unikke parforcejagtsystem, bevares bedst muligt og vil arbejde for, at skoven i mindst mulig grad inddrages til transportformål ved en realisering af transportkorridoren.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Planloven
Fingerplan

Find det hurtigt

Arealreservationer

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk