FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Transportkorridor

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Transportkorridor
Redegørelse
Kystnærhedszone
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Transportkorridor

Hillerød Kommune ønsker at sikre en langsigtet arealreservation, som giver placeringsmuligheder for fremtidige, overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Der skal dog samtidigt tages hensyn til skoven ved Store Dyrehave og dens unikke parforcejagt system, således at der sker mindst mulig ændring i skoven.

Retningslinjer

2.2.1
Der er reserveret areal til transportkorridoren til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg og lignende jf. Fingerplanen.

2.2.2
I transportkorridoren skal landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme, og som er opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2.2.3
Midlertidige bygninger og tekniske anlæg i landzone, der ikke tjener transportkorridorformål, kan placeres inden for transportkorridorens arealreservation, hvis de pågældende bygninger og anlæg pålægges klausul om erstatningsfri nedtagning.

2.2.4
Transportkorridoranlæg indenfor transportkorridorarealer, der har beskyttelsesinteresser vedrørende landskabs-, natur- og kulturværdier, skal i videst muligt omfang være placeret og udformet under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Fingerplan
 

Find det hurtigt

Arealreservationer

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk