FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Landskab, Kultur og Geologi

De kulturhistoriske værdier, de geologiske værdier og de landskabelige værdier er vigtige for at give os selv oplevelsesmuligheder nu og i fremtiden. For at fastholde kommunen som et attraktivt sted at bo og besøge samt for at give mulighed for fremtidig forskning og dermed forståelse af det sted vi bor, dets identitet og historie. Rigdom og kvalitet i natur og landskab er afgørende for kommunens tiltrækningskraft i konkurrence med andre kommuner i hovedstadsregionen. Men også over kommunegrænser kan vi styrke oplevelserne af disse værdier, og derfor arbejder Hillerød Kommune også aktivt for, at 'Nationalpark Kongernes Nordsjælland' bliver en realitet.

Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er tillige iøjnefaldende og af stor landskabelig værdi.

Områder med værdifulde kulturmiljøer er områder, hvor man skal være opmærksom på ikke at forringe de særlige kulturværdier, som findes inden for områderne. De værdifulde kulturmiljøer knytter sig til de fysiske spor i landskabet, der fortæller noget væsentligt om vores egen historie. 

Landskabelige bevaringsinteresser og landskabelige værdier er et vigtigt fundament i planlægningen af det åbne land. De landskaber og landskabskiler, der er mellem byerne, har stor betydning for den oplevelse man har af forskellen mellem land og by. Nærheden til værdifulde landskaber og smuk natur har betydning for Hillerøds borgere. Samtidig øges interessen for at placere sig på attraktive og markante beliggenheder, hvilket giver et stigende pres på det kvalitative landskab. De landskabelige bevaringsværdier knytter sig i høj grad til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet, og fremtidig planlægning er rettet mod en bevaring af de værdifulde landskaber og landskabselementer som fx åse, dale og bakker samt de uforstyrrede landskaber, som er uberørt af byudvikling og tekniske anlæg.

Formålet med at beskytte landskabs-, kultur- og de geologiske værdier i kommunens åbne land og grønne struktur er ikke at pålægge restriktioner for byudvikling og andre samfundsmæssige interesser. Men visse begrænsninger er nødvendige af flere grunde. Naturen og kulturlandskabet har længe været under pres. Mange landskabs-, kultur- og geologiske værdier kan ikke genskabes, når de først er forsvundet. Beskyttelsen af disse værdier sker til glæde for os alle, og derfor er det vigtigt, at der er en almen forståelse for værdierne.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Nationalpark Kongernes Nordsjælland


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk