FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur Natura 2000 - naturhandleplaner

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Naturkvalitetsplanlægning
Natura 2000 - naturhandleplaner
Redegørelse
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Natura 2000 - naturhandleplaner

Målet med Natura 2000-planlægningen er at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne inden år 2015. Naturhandleplanerne skal sikre plejen af de udpegede naturarealer indenfor kommunens Natura 2000-områder.

Handleplanerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen.

Retningslinjer

2.8.1
Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder for plante– og dyrearter og naturtyper, der er omfattet af EF-direktiver om Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder, må der ikke ske skade på naturtyper og levesteder eller de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne.

2.8.2
Sektorplaner, administration og tilladelser må ikke hindre eller vanskeliggøre anlæg eller pleje, som angivet i Naturhandleplanerne. 

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Statens Naturplaner
Hillerød Kommunes Naturhandleplaner
Habitatdirektivets bilag IV-arter

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk