FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur Naturkvalitetsplanlægning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Naturkvalitetsplanlægning
Redegørelse
Natura 2000 - naturhandleplaner
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Naturkvalitetsplanlægning

Hillerød Kommune vil prioritere naturområdet. Som grundlag for dette arbejde, er der udarbejdet en naturkvalitetsplan med opstillede kvalitetsmål for hvert indsatsområde, og som anvendes ved prioritering af den konkrete indsats.

Som supplement til denne, ligger Havelse delområdeplan, der er en områdeplan for vandløbssystemet i Havelse Å, der er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt. Denne plan indgår ligeledes som baggrund for naturkvalitetsplanlægningen.

Retningslinjer

2.7.1
Naturkvalitetsplanen skal være et redskab til at vurdere naturens tilstand, opstille målsætninger og danne grundlag for at prioritere indsatsen på geografisk afgrænsede naturområder.

2.7.2
Havelse delområdeplan skal indgå som baggrund for naturkvalitetsplanlægningen.

2.7.3
Inden for områderne omfattet af Havelse delområdeplan, må der ikke foretages foranstaltninger, der hindrer eller besværliggør tiltag, som foreslås i projekter i område-/delområdeplaner o.l., hvis arealerne er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, udpegninger og reguleringsområde.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk