FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Skov og landbrug

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
Landbrug - særligt værdifulde
Skovrejsning
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Skov og landbrug

Det statslige mål for skovrejsning er, at der i løbet af de næste 80-100 år skal ske en fordobling af skovarealet i hele Danmark. Skovrejsningen skal primært ske i de områder af landet, hvor der mangler skov samt i bynære områder. Hovedparten af skovarealet i Hillerød Kommune er statsskov og ligger i den østlige del af kommunen. Hillerød Kommune ligger langt over landsgennemsnittet, og med 21 % skov ligger Hillerød Kommune inden for det landsdækkende mål om 20-25% skov. Yderligere er der planlagt nye skovrejsnings- og naturprojekter ved Skævinge og Gørløse, som skal bidrage med bynære skove i den vestlige del af kommunen. 

Landbruget har en central rolle i forvaltningen og benyttelsen af det åbne land. Det er landbrugsdriften, der i høj grad har skabt de landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, som Naturbeskyttelsesloven søger at beskytte og bevare. Det er også disse værdier, som landbrugsdriften i fremtiden bør medvirke til at sikre samtidig med den landbrugsmæssige drift.

Landbrugsjord er dog en begrænset ressource, og det er derfor vigtigt at værne om denne ressource. Hensynet til at bevare landbrugsjord skal ske i samspil med varetagelsen af natur- og miljømæssige, landskabelige samt kulturhistoriske interesser, herunder kvaliteten og anvendelsen af vandet i vandløb og søer, sikring af drikkevandsinteresser, Vand- og Naturplaner, naturgenopretning og sikring af de beskyttede naturtyper samt sten- og jorddiger.

Hillerød Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, samt områder til større husdyrbrug. Hensigten er at sikre områder, hvor der fortsat er udviklingsmuligheder for de traditionelle jordbrugserhverv.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Naturbeskyttelsesloven

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk