FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Skov og landbrug Skovrejsning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
Landbrug - særligt værdifulde
Skovrejsning
Redegørelse
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Skovrejsning

Hillerød Kommune ønsker at prioritere områder til skovrejsning for at sikre grundvands- og drikkevandsressourcer, når det kan ske i henhold til de landskabelige værdier, som er beskrevet i landskabskarakteranalysen. 

Målet er, at en øget skovrejsning fremmer biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv og giver øget mulighed for friluftsoplevelser omkring byområderne.

Retningslinjer

2.16.1
De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov.

2.16.2
Indenfor de områder hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne), må der ikke plantes skov.

2.16.3
Indenfor det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes skov.

 

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Ny skov ved Skævinge og Gørløse
Danmarks Miljøportal
  Vejledning om tilskud til privat skovrejsning
 

Find det hurtigt

Landskabskarakteranalyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk