FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside Tillæg

Tillæg
 

Kommuneplantillæg

Et kommuneplantillæg er en ændring til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelserne i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller i forhold til projekter i det åbne land.

Alle kommuneplantillæg skal i offentlig høring som forslag i mindst 8 uger, inden de kan vedtages endeligt af byrådet.

Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til hver tid er gældende.

Forslag til kommuneplantillæg annonceres på www.hillerod.dk. Her informeres der om mulighederne for at komme med indsigelser, ideer og ændringsforslag. I den offentlige høring har alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. Alle indsigelser og bemærkninger fremlægges for byrådet ved behandlingen af sagen.

Indsigelser, ideer og ændringsforslag til kommuneplantillæg i høring kan sendes til Hillerød Kommune på mail byplan@hillerod.dk.

Kommuneplantillæg i høring

Se kommuneplantillæg i høring på PlansystemDK

Kommuneplantillæg - vedtaget

Se vedtagne kommuneplantillæg på PlansystemDK


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk