FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside Miljøvurdering & VVM

Miljøvurdering & VVM
Miljøvurdering - rapport
VVM
 

Miljøvurdering og VVM

Kommuneplan 2013 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet planen fastlægger rammerne for den fremtidige arealanvendelse og udlægger areal til anlæg, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven. På baggrund af screening af kommuneplanforslagets indhold er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

I dette afsnit redegøres også for, hvilke VVM pligtige anlæg der er lokaliseret i kommunen, samt hvilke VVM pligtige anlæg der forventes etableret som følge af Kommuneplan 2013.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøvurdering og VVM

Status

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk