FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside Miljøvurdering & VVM Miljøvurdering - rapport Overvågning

Miljøvurdering & VVM
Miljøvurdering - rapport
Screening og scoping
Ikke-teknisk resumé
Vurdering af miljøkonsekvenser
0-alternativet
Overvågning
§9 stk. 2 redegørelse
VVM
 

Overvågning

I Kommuneplan 2009 er der fastlagt indikatorer i forhold til vurdering af indarbejdelse af hensyn til miljø og bæredygtig byudvikling:

 • Status på indarbejdelse af energikrav i lokalplaner og for indarbejdelse af naturhensyn i lokalplaner
 • Status for integration af bæredygtighed i bred forstand i stationszonen omkring Hillerød Station
 • Redegørelse for fredeliggørelse af bymidten i Hillerød
 • Redegørelse for udvikling af byrum ved byudviklings– og byomdannelsesområder
 • Status for de grønne landskabskiler.

Status på indarbejdelse af energikrav i lokalplaner og for indarbejdelse af naturhensyn i lokalplaner
Kravet om lavenergibyggeri er siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 indarbejdet i lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder, jf. rammerne i Kommuneplan 2009. I afsnittet i lokalplanerne om forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse er kravet om lavenergibyggeri indføjet. De præcise formuleringer i de enkelte lokalplaner kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside - følg link i boksen i højre side. Ved lokalplanlægning er der foretaget en vurdering af naturværdierne, hvor det er relevant.

Oversigt over lokalplaner vedtaget i planperioden:

Lokalplan nr. Krav om lavenergibyggeri   Naturhensyn
370 ikke relevant ikke relevant
371 ja ikke relevant
372 ja ikke relevant
373 ja ikke relevant
375 ja ja
376 ja ja
377 ja ja
378 ja ikke relevant
379 ja ikke relevant
380 ja ja
381 ja ikke relevant
383 ja ikke relevant
384 ja ikke relevant
386 ja ja

Status for integration af bæredygtighed i bred forstand i stationszonen omkring Hillerød Station
Integration af bæredygtighed i bred forstand er indarbejdet i den del af stationszonen, hvor der er udarbejdet en lokalplan. Der er dels arbejdet med lavenergibyggeri og integration af solceller i ny bebyggelse samt anvendelse af LED vejbelysning. Der er arbejdet med byrum og tryghed, og der er stillet krav i forhold til håndtering af regnvand.

Redegørelse for udvikling af byrum ved byudviklings– og byomdannelsesområder
I stationszonen omkring Hillerød Station er arbejdet med udvikling af byrum en del af planlægningen. Det er målet, at der etableres attraktive byrum, som bruges i forbindelse med de aktiviteter, der kommer i området. Derudover arbejdes med byrum i relation til bevægelse, projektet ”Bevægelse i alle planer”, hvor stisystemer synliggøres, og der arbejdes med, at der på cykelstier indlægges mulighed for bevægelse, samt at fremtidige byrum opfordrer til bevægelse.

Redegørelse for fredeliggørelse af bymidten i Hillerød
Der er ikke arbejdet med fredeliggørelse af bymidten i planperioden.

Status for de grønne landskabskiler
De grønne landskabskiler er fastholdt i planperioden.

Overvågning Kommuneplan 2013:

 • Status på indarbejdelse af energikrav i lokalplaner og for indarbejdelse af naturhensyn i lokalplaner
 • Redegørelse for udvikling af byrum ved byudviklings – og byomdannelsesområder
 • Status for de grønne landskabskiler
 • Redegørelse for statens overvågning af resultatet af vand- og naturhandleplaner
 • Status på gennemførte vand-og naturhandleplaner
 • Status på indarbejdelse af krav  i lokalplaner om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvaskstatus for arbejdet med CO2 neutralitet og klimatilpasning i Hillerød Syd.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes lokalplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk