FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
Se velkomstvideo med borgmester Kirsten Jensen

Sitemap

 Kort


 Om planen


       Introduktion til den digitale kommuneplan


 Hillerød Syd


       Redegørelse


 Kommunen i hovedtræk


       Hovedstrukturen


             Redegørelse


       Regionalt perspektiv


             Fingerplan 2013 og den regionale udviklingsplan


             Regional Hovedstad


                   Byudvikling


                   Erhverv, handel og uddannelse


                   Turisme og Kultur


             Transport - regionalt


             Klima


             Samarbejde med andre kommuner


             Redegørelse


       Klimatilpasning


             Redegørelse


 De fire strukturer


       1. Bystruktur


             Udlæg af arealer


                   Byudvikling


                   Byomdannelse


                   Sommerhuse


                   Redegørelse arealforbrug


             Beliggenhed af byformål


                   Byroller


                   Offentlige institutioner


                   Uddannelse


                   Nyt Hospital Nordsjælland


                   Boliger


                   Erhverv


                   Stationsnærhed


             Detailhandel


                   Redegørelse


             Rækkefølgeplan


             Arkitektur og Bevaring


                   Redegørelse


       2. Grøn struktur


             Hillerød Syd


                   Redegørelse


             Landområdet


                   Byggeri og anlæg i landområdet


                   Transportkorridor


                   Kystnærhedszone


             Natur


                   Biologiske værdier


                   Naturkvalitetsplanlægning


                   Natura 2000 - naturhandleplaner


                   Anden naturlovgivning


             Landskab, Kultur og Geologi


                   Landskabelige værdier


                   Værdifuldt kulturmiljø


                   Geologiske værdier


             Friluftsliv


                   Grøn Strukturplan


                   Friluftsområder


                   Turisme, ferie-og fritidsanlæg


             Skov og landbrug


                   Landbrug - særligt værdifulde


                   Skovrejsning


       3. Blå struktur


             Statens vandplaner


             Hillerød Syd


             Grundvand og drikkevand


                   Redegørelse


                   Sårbare områder


                   Indvindinger


             Vådområder


                   Lavbundsarealer


                   Kvælstof-vådområder


                   Fosfor-vådområder


             Vandløb og søer


                   Vandløb


                   Søer


                   Friluftsliv


                   Dambrug


             Regnvand


                   Regnvand i byen og på landet


                   Regnvand i nye byområder


       4. Infrastruktur og forsyning


             Hillerød Syd


                   Redegørelse


             Trafik


                   Overordnet trafikprioritering


                   Stier


                   Kollektiv trafik


                   Trafiksikkerhed


                   Trafikstøj


                   Trafikudlæg


             Forsyning


                   Højspændings- og naturgasnet


                   Varmeforsyning


                   Biogasanlæg


                   Vindmøller


                   Spildevand


                   Elforsyning


                   Vandforsyning


                   Affald


                   Støjende anlæg


             Klimatilpasning


                   Byområder


                   Åben land


                   Kritisk infrastruktur


                   Redegørelse


    

 Miljøvurdering & VVM


       Miljøvurdering - rapport


             Screening og scoping


             Ikke-teknisk resumé


             Vurdering af miljøkonsekvenser


             0-alternativet


             Overvågning


             §9 stk. 2 redegørelse


                   Integration af miljøhensyn i Kommuneplan 2013


                   Behandling af indsigelser


                   Overvågning


       VVM


 Rammer


       Generelle rammer


             Byggeri


             Veje og anlæg


             Vand og jord


       Rammeområder


             B Boligformål


                   Rammer for boligformål


             C Centerområde


                   Rammer for centerformål


             D Offentlige formål


                   Rammer for offentlige formål


             E Erhvervsområde


                   Rammer for erhvervsområde


             F Fritidsformål


                   Rammer for fritidsformål


             K Kolonihaveområde


                   Rammer for kolonihaveområde


             L Landzoneområde


                   Rammer for landzoneområde


             S Sommerhusområde


                   Rammer for sommerhusområder


             T Tekniske anlæg


                   Rammer for tekniske anlæg


             Forslag


       Specifikke rammer


             Bybeskrivelser


                   Borup BO


                   Erhvervsområdet EO


                   Gadevang GV


                   Gørløse GL


                   Hammersholt HH


                   Hillerød Syd HS


                   Kongens Vænge KV


                   Ll. Lyngby LL


                   Meløse ML


                   Nødebo - NB


                   Nr. Herlev og Freerslev NH.FL


                   Sigerslevøster, Strø og Strølille SØ.ST.SL


                   Skævinge SV


                   Slotsbyen SB


                   St. Lyngby SL


                   Tjæreby og Harløse TB.HL


                   Tulstrup og Alsønderup TS.AL


                   Ullerød UL


                   Uvelse og Lystrup UV.LS


                   Vestbyen VB


                   Østbyen ØB


 Tillæg


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk